Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Finansklagenemnda (FinKN)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte.

Se også: Finansklagenemndas årsberetning 2015

 

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november samlokalisert med Finansklagenemnda. Sekretariatet kan nås på telefon 23 13 19 60, og på e-post post@finkn.no.

Se også: Klageskjema Inkassoklagenemnda

Skjemaet og vedleggene kan scannes og sendes pr e-post, eller pr ordinær post. 

Acta-selskaper ut av klageordningen

Klager mot Acta Kapitalforvaltning AS, Navigea Securities AS og Acta Asset Management AS som innkommer etter 15. september 2015, vil ikke bli tatt til behandling. Dette skyldes at nevnte selskaper har meddelt at de fra årsskiftet ikke lenger er tilsluttet ordningen.

 

Skade

Kan du legge fra deg smykker i bilens kupé, uten at dette får betydning for forsikringsoppgjøret om smykkene blir stjålet?


Eierskifte

Skal kjøper ha standardhevings-fradrag når ny peis erstatter gammel peis med mangler?


Person

Personskade oppstått på jobbreise/ seminar. Forholdet til yrkesskade-forsikringsloven.


Bank


Spillavhengighet som grunnlag for frarådningsplikt.

Les mer 
Les mer 
Les mer 
Les mer 
  
Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022