Hovedside  |   Fagartikler   |   Søk i egen sak   |   Nemndsuttalelser   |   Send klage til FinKN 


FinKN
Styret
Ansatte
Avtale - vedtekter - saksbehandlingsregler
 


Nemndene
Skade
Eierskifte
Person
Bank
Inkasso
 


Publikasjoner


Bransjenorm forsikring


Ledige stillinger
FIN-NET
 


 
  
     
Nemndsuttalelser
 
 

Velkommen til FinKN sin nye publiseringsløsning for nemndsuttalelser.

Her kan du søke i alle uttalelser fra Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Person (under Forsikring), Finansklagenemnda Eierskifte og Finansklagenemnda Bank, samt i uttalelser fra tidligere Bankklagenemnda (BKN), Forsikringsklagenemnda (FKN), Forsikringsskadenemnda (FSN) og Avkortningsnemnda (AKN).

Uttalelser publiseres fortløpende etter at de er avgitt og oversendt partene.

Ta kontakt, hvis du ikke får treff på bestemte uttalelsesnummer.

Vær oppmerksom på følgende:

Bank: Det er kun uttalelser avgitt etter 1.1.2011 som vil ha angitt stikkord og ingress. Øvrige uttalelser må leses i fulltekst.

Nemndsuttalelser

 

Feilmeldinger og kommentarer kan sendes til post@finkn.no

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 145A
Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022